Παραπάνω μπορείτε να δείτε εικόνες που αφορούν τα εργαστήριά μας

Στο εργαστήριό μας λαμβάνουν χώρα οι παρακάτω δοκιμές:

- Μετρήσεις υγρασίας αδρανών

- Κοκκομετρία - Παιπάλη (ΕΝ 933-01)

- Ισοδύναμμο άμμου (ΕΝ933-08)

- Δοκιμή μπλε μεθυλενίου (ΕΝ933-09)

- Δοκιμή Los Angeles

- Έλεγχοι νωπού σκυροδέματος (θερμοκρασία μάζας σκυροδέματος, κάθιση)

- Λήψη δοκιμίων (μήτρες 15Χ15Χ15 cm)

- Συντήρηση δοκιμίων (δεξαμενή νερού με ελεγχόμενη θερμοκρασία)

- Θραύση δοκιμίων σκυροδέματος 7 και 28 ημερών.


Όλος ο εργαστηριακός εξοπλισμός διακριβώνεται κάθε έτος από πιστοποιημένη εταιρεία διακριβώσεων.

 

Επίσης, διενεργούνται επιπλέον δοκιμές σε εξωτερικό πιστοποιημένο εργαστήριο για τ' αδρανή, για το τσιμέντο και το νερό που χρησιμοποιούνται στο σκυρόδεμα καθώς και για τις πέτρες-πλάκες που προέρχονται από το λατομείο.