Η ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ Α.Ε. διαθέτει ένα άρτια εξοπλισμένο εργοτάξιο έτοιμου σκυροδέματος. Τα κεντρικά γραφεία της εταιρίας όπως και το εργοτάξιο παραγωγής και πώλησης έτοιμου σκυροδέματος βρίσκονται στη θέση Χαράκα – Άγιος Νικόλαος σε ιδιόκτητη έκτασης  4 τετραγωνικών στρεμμάτων.

Καθώς πρωταρχικό μέλημα της εταιρείας είναι η εξασφάλιση της άριστης ποιότητας των προϊόντων,  η εταιρεία διαθέτει δικό της εργαστήριο με διακριβωμένο εξοπλισμό,  το οποίο λειτουργεί βάση της νομοθεσίας παραγωγής και πώλησης έτοιμου σκυροδέματος με επικεφαλής πτυχιούχο μεταλλειολόγο. Οι ζυγοί φόρτωσης και στις δύο μονάδες διακριβώνονται από πιστοποιημένη εταιρεία διακριβώσεων, παράλληλα πραγματοποιούνται εσωτερικοί έλεγχοι ανά τακτά χρονικά διαστήματα με πρότυπα βάρη.

Για τις ανάγκες των σκυροδέσεων η εταιρεία διαθέτει 2 μίξερ , εκ των οποίων το 1 είναι κινητό, πρέσες από 24 έως 42 μέτρα και ικανοποιητικό στόλο από μπετονιέρες