Η ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ Α.Ε. ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 2001, με έδρα τα Ατσιμπραγά του Δήμου Αγίου Νικολάου με κύριο αντικείμενο την εξόρυξη και παραγωγή σχιστολιθικών πλακών και οικοδομικών υλικών. Το 2005 λόγω της συνεχόμενης ανάπτυξης η εταιρεία επεκτάθηκε και στο τομέα της παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος, δημιουργώντας έτσι το πρώτο της εργοτάξιο παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος στην περιοχή Χαράκα, Αγίου Νικολάου. Επίσης, η εταιρεία διαθέτει την δυνατότητα διαχείρισης μεγάλων έργων με την εγκατάσταση κινητών μονάδων στους χώρους εκτέλεσης αυτών.

Ιδρυτές της εταιρείας είναι οι Κουνενάκης Κωνσταντίνος, Μενέλαος και Ιωάννης και από το 2009 συμμετέχει στο μετοχικό τμήμα και ο Κουνενάκης Σταύρος, Μαρίνος και Γεώργιος.

Η κύρια πολιτική της εταιρείας και των μετόχων είναι η υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, η άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση πελατών καθώς και η συνεχή προσπάθεια για την ανάπτυξη και την εξέλιξη της εταιρείας.

Η εταιρεία μας εκτός από την εξόρυξη και εμπορία λατομικών υλικών και την παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος επεκτείνεται και στους παρακάτω τομείς:

  • Αγορά, δημιουργία και εκμετάλλευση λατομικών επιχειρήσεων.
  • Μίσθωση και εκμίσθωση λατομείων καθώς και μηχανημάτων συναφών με την εκμετάλλευση και λειτουργία λατομικών και χωματουργικών επιχειρήσεων και εργασιών.
  • Ανάληψη εργολαβίας χωματουργικών εργασιών και εκμετάλλευση αυτών.
  • Δραστηριοποίηση στην κατασκευή εξ’ ολοκλήρου τεχνικών έργων (Οδοποιίες, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, οικιστικά συγκροτήματα, ξενοδοχεία – τουριστικές εγκαταστάσεις).
  • Ανακύκλωση οικοδομικών υλικών

Έχοντας ως σταθερή και αταλάντευτη φιλοσοφία την υψηλή ποιότητα προϊόντων και διαδικασιών η εταιρεία διαθέτει όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις (πιστοποιημένο Σύστημα Ελέγχου Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001:2008 για την παραγωγή σκυροδέματος, εγκεκριμένο από TUV AustriaHellas καθώς επίσης και πιστοποίηση C.E. για τα αδρανή υλικά εγκεκριμένη από την TUV AustriaHellas. Επιπλέον οι εργαζόμενοι της εταιρείας παίρνουν μέρος σε σεμινάρια, τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, και τηρούν όλους τους κανόνες ασφάλειας σύμφωνα με τις υποδείξεις του τεχνικού ασφαλείας  και βάση της Ελληνικής νομοθεσίας.

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής πολιτικής και λόγω αυξανόμενης ζήτησης η εταιρεία είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την δημιουργία μονάδα ανακύκλωσης οικοδομικών υλικών. Έτσι η εταιρεία ανοίγει ένα νέο κύκλο εργασιών με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση και κάλυψη των αναγκών των πελατών της.

Η ΑΦΟΙ ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ Α.Ε. έχει επίσης τη δυνατότητα να συνεργαστεί με οποιοδήποτε τρίτο Μελετητή ή Κατασκευαστή επιθυμεί ο πελάτης της, δραστηριοποιώντας ένα από τα τμήματα της, σε κάθε περίπτωση.